Edgars Plotnieks

All sessions by Edgars Plotnieks
Tarot Numerology Synergy
Day 3
17:00 —
19:00

Edgars Plotnieks

Sveiks, dārgais lasītāj!

Mani sauc Edgars Plotnieks. Šobrīd dzeru tēju un vēlos nedaudz iepazīstināt ar sevi.

Jau no bērna kājas skatījos pretējā virzienā, kad matērija likās saprotama, taču dvēseliski tāla un sveša. Lasīju, klausījos, meklēju, izzināju. Pētot dažādas ezotēriskās nozares, atradu sev piemērotāko - taro numeroloģiju. Uz doto mirkli esmu apguvis taro numeroloģiju skolā “Oliving” pie lektores Sarmas Ausekles. Piedalos dažādos semināros, konsultēju cilvēkus un ikbrīdi papildinu savas zināšanas mācoties jaunas ezotērikas un maģijas nozares.

Vai zini, ka Tavs dzimšanas datums nav vienkārša dažādu ciparu un skaitļu virkne?
- Dzimšanas datums ir kā programmas kods, kas sastāv no dažādām enerģijām. Šis kods ir tikpat unikāls kā Tu. Tas atklāj daudz vairāk nekā dzimšanas laiku, nesot sevī Tavu personības portretu - dzīves ceļa pavedienus, vektorus un pat izaicinājumus, slēptās jeb ēnas puses simbiozē ar taro arkānu arhetipiem.

Kopā nedaudz ieskatīsimies taro un nomeraloģijas sinerģijā, kā arī šajā noslēpumainajā kodā, atklājot, ko tas stāsta par Tevi.

Hello, my dear reader!

My name is Edgars Plotnieks. I'm drinking tea right now and I want to introduce myself to You a little bit.

Ever since I was a child, I always looked at things differently than others. Materialistic things always seemed soulfully distant and alien to me. My journey led me to explore various esoteric fields, and through this exploration, I discovered the most resonant path for myself - tarot numerology. I have studied tarot numerology at the ''Oliving'' school with lecturer Sarma Ausekle. I participate in various seminars, offer consultations, and continually expand my knowledge by delving into new areas of esotericism and magic.

Do You know that your birth date isn't just a simple string of digits and numbers?
- Your birthday is like a program code made up of different energies.This code is as unique as You are. It reveals far more than the time of birth, carrying within it a portrait of Your personality - the threads, vectors and even challenges of the path of life, the hidden, or shadowy sides, symbiosis with arcane archetypes of tarot.

Together, let's explore the synergy of tarot and numerology, and unravel the mysterious code to reveal what it says about You.